Coord do Sindipetro Nf convoca para Greve de 24h jul2015